fbpx

FAQ - často kladené otázky

Hraje se za každého počasí?

Ano, představení se koná pod širým nebem za každého počasí. Nádvoří není zastřešeno. Pořadatel si vyhrazuje právo začátek představení posunout, například z důvodu deště. Představení může být přerušeno (i opakovaně) a poté pokračovat nebo může být zrušena přestávka nebo bude přeloženo na jiný termín. Vstupné se z důvodu deště nebo chladného počasí nevrací. O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel. Představení se zpravidla neruší předem z důvodu nepříznivého počasí. Informace o konání představení při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání.

Je představení vhodné pro děti?

Ano i ne. Hra je napsaná pro dospělého diváka. Jde však stále o komedii a praxe nám ukazuje, že malí diváci od cca 10-ti let se náramně baví po celou dobu. Ve hře také vystupují děti, s nimiž se tak může malý divák ztotožnit. U každého dítěte je to velmi individuální a jen vy můžete tušit, zda se bude bavit jako vy a nebude představení rušit. To je pak velmi nepříjemné především pro ostatní diváky kolem vás. My rozhodně žádné zákazy pro děti nevydáváme. Dětská vstupenka neexistuje, pouze plná cena vstupného.

Co je dobré mít s sebou?

Pláštěnky i deky budou v prodeji v místě konání představení. Deky nelze z hygienických důvodů zapůjčit. VIP vstupenky do červeného sektoru obdrží deku i pláštěnku u vstupu a mají je v ceně vstupného. Ostatním doporučujeme dostatečně teplé oblečení, či vlastní deku a vlastní pláštěnku. Deštníky nejsou povoleny!!!

V kolik hodin můžeme přijít? Jak je představení dlouhé?

Vstup do hlediště je možný zpravidla 60-90 min. před začátkem představení. Začátek představení je v červenci ve 20:30 hodin, v srpnu v 19:30 hodin. Délka představení je 2 hodiny včetně přestávky 20 min. Organizátor je oprávněn přestávku vynechat zejména z bezpečnostních důvodů (např. blížící se bouřka).

Jak jsou rozmístěna sedadla?

Židle jsou rozděleny do 3 sektorů – Sektor 1 VIP, Sektor 2 a Sektor 3. Do „vašeho“ sektoru budete vpuštěni po předložení vaší vstupenky. Místa v sektorech nejsou číslována a výběr volných míst je tak jen na vás a na čase, kdy dorazíte. Představení se hraje na historickém nádvoří, které není běžným divadelním prostorem. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o významnou národní památku, nelze provádět žádné úpravy, které by umožnily elevaci či srovnání nerovného terénu hlediště. 

Budou na místě hygienická opatření?

Ano, na každém představení dodržujeme v té době platná nařízení ministerstva zdravotnictví. Děkujeme, že je dodržujete společně s námi. Podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví se stále mění, a tak nelze spolehlivě sdělit, co kdy bude platit. Doporučujeme sledovat například COVID PORTÁL, kde jsou aktualizované informace.

Kdy se vrací vstupné?

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují, vyjma důvodu vyšší moci, a to pouze v případě úplného zrušení představení například z důvodu přírodní katastrofy nebo státem vyhlášeného zákazu v době nouzového stavu apod. V případě přeložení představení na jiný termín zůstávají vstupenky v platnosti.

Je přístup na představení bezbariérový?

V rámci možností ano. Velmi se snažíme usnadnit přístup pro invalidní vozíky. Vzhledem k charakteru kulturní památky závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Z tohoto důvodu počítejte, prosím, s tím, že přístup na místo může být ztížen.

Co je na místě zakázané?

Ano, pár omezení či zákazů zde máme. Důvody jsou buď bezpečnostní nebo jsou na straně zámku. Zde 3 nejdůležitější - kompletní návštěvní řád najdete zde v sekci “pravidla”.

  • Zákaz fotografování a pořizování záznamu. Herce to vyrušuje a navíc to zasahuje do autorských práv.
  • Zákaz používání deštníků během představení. Diváci za vámi nic neuvidí a navíc je ohrožujete ostrými hroty.
  • Zákaz vstupu se zvířaty.

Natáčí se záznam představení?

Nikoli. Ale občas fotíme či natáčíme pro vlastní promo. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků vůči pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

Facebook